Universite Of Wissen
Bu boş bir sayfa

Cem Türkgeldi

Genel Sekreter

University of Wissen 9 fakülte 27 bölüm, ön lisans düzeyinde 13 bölüm, 4 enstitü 25 anabilim dalı, 5 bilimsel dergi ve araştırma enstitüleri, ayrıca 7 farklı dil desteği ile online üniversiteler arasında dünya genelinde önemli bir farklılık oluşturmaktadır. İsviçrenin Zurich kentinde bulunan University of Wissen 2017-2018 öğretim yılında akademik başlangıcını yapacaktır. Online eğitimde sanal sınıf, öğretim yönetim sistemi, Öğrenci İşleri Otomoasyonu, akademik personel bilgi sistemi, öğrenci işleri otomasyonu, e-rehberlik sistemi, e-mail sunucuları (akademik-idari-öğrenci), 7-24 çağrı merkezi (ticket based), bilimsel dergiler, Bologna uyumlu eğitim sistemi ve yıl içerisinde siber güvenlik seminerlerinden uluslararası ilişkiler alanına kadar pek çok konferans ve seminer University of Wissen tarafından gerçekleştirilir. University of Wissen öğrencileri için oluşturulan insan kaynakları merkezi aracılığıyla dünyanın değişik yerlerinden öğrencilerimiz mezuniyet sonrası farklı ülkelerde University of Wissen aracılığıyla işletmelere yönlendirilir. University of wissen öğrencilerinin bilimsel yönlerine önem vermek amacıyla araştırma merkezleri kurmuş ve bu araştırma merkezlerinde tüm öğrencilerine yer verir. University of Wissen Öğrenci adayları Ekim 2018'de sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Öncelikli olarak belirtmek isterim ki;

TEMEL DEĞERLER

• Adalet / Hakkaniyet

• Açıklık (Şeffaflık)/Saydamlık

• Sürekli gelişme ve geliştirme (Yenilikçilik ve Mükemmeliyetçilik)

• İşbirliği

• Görev ve Sorumluluk duygusu

• Bilimsel Özerklik

• Yenilikçilik

• Yaratıcılık

• Liderlik KURUMSAL POLİTİKALAR 1.Eğitim Politikası Wissen Üniversitesi;

• Ezbere dayalı olmayan, yaratıcılığı ve açık fikirliliği ve araştırmacı kimliği ön planda tutan bir anlayışı benimsemek,

• Ders içeriklerinin hem mesleki bilgi birikimini sağlamaya hem de çalışma hayatının taleplerini karşılamaya yönelik olarak oluşturulmasına özen göstermek,

• Dersleri uygulamaya öncelik veren bir anlayışla işlemek,

• Bu temel politikalar doğrultusunda Wissen Üniversitesi, aşağıda belirtilen özelliklere sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Çok yönlü, analitik ve eleştirel düşünebilen, Etkili ifade yeteneği olan, Araştırmacı, yaratıcı, Gelişen teknolojiyi takip eden ve kullanabilen, Ülkesini ve kurumunu uluslararası alanda temsil edebilen, Bütün kesimler tarafından aranan ve tercih edilen, Yaşamın sosyal yönlerine de kendini hazırlamış.

Mesajımız

Welcome to University of Wissen