Universite Of Wissen

Wissen Üniversitesi'nin VİZYONU

Kaliteli eğitim ve öğretim ile, ulusal ve uluslararası ortamda tanınan ve kabul edilen bir "bilgi üretim ve paylaşım merkezi" olmaktır.

Wissen Üniversitesi bu vizyonu doğrultusunda, 2017-2018 dönemi içinde aşağıda belirtilen stratejik hedeflere (Vizyon) ulaşmayı planlamaktadır.

  •         Uluslararası Düzeyde Tanınmak,
  •          Ulusal Tanınma Derecesini Yükseltmek,
  •          Eğitim ve Öğretimin Kalitesini Geliştirmek,
  •          Uluslararası Yüksek Öğretim Kurumları İle İşbirliğini Geliştirmek,
  •          Toplumsal Katkıyı Arttırmak.
Bu boş bir sayfa