Universite Of Wissen

Kurumsal Politika

Wissen Üniversitesi;

·         Ezbere dayalı olmayan, yaratıcılığı ve açık fikirliliği ve araştırmacı kimliği ön planda tutan bir anlayışı benimsemek,

·         Ders içeriklerinin hem mesleki bilgi birikimini sağlamaya hem de çalışma hayatının taleplerini karşılamaya yönelik olarak oluşturulmasına özen göstermek,

·         Dersleri uygulamaya öncelik veren bir anlayışla işlemek,

temel politikalarımız doğrultusunda, aşağıda belirtilen özelliklere sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir:

  • Çok yönlü, analitik ve eleştirel düşünebilen,
  • Etkili ifade yeteneği olan,
  • Araştırmacı, yaratıcı,
  • Gelişen teknolojiyi takip eden ve kullanabilen,
  • Ülkesini ve kurumunu uluslararası alanda temsil edebilen,
  • Bütün kesimler tarafından aranan ve tercih edilen,
  • Yaşamın sosyal yönlerine de kendini hazırlamış.
Bu boş bir sayfa